Månadsinfo augusti 2017

Vi vill önska alla elever och familjer hjärtligt välkomna till ett nytt skolår! På skolgården pågår byggnadsarbeten för barackerna som väntas bli klara i mitten av september. De första fem veckorna har vi undervisning som normalt i skolbyggnaden. På grund av utrymmesbristen är eleverna och personalen i åk 2 utlokaliserade till S:t Karins kyrka. För elevernas säkerhet är det mycket viktigt att röra sig försiktigt på skolgården, enligt lärarnas instruktioner.

Vi har en ny skolsekreterare: Karoliina Abrahamsson. Karoliina har sitt kansli vid lärarrummet i skolbyggnaden, också efter att klasserna flyttat till baracker. Karoliinas kontaktuppgifter finns på hemsidan, liksom de nya lärarnas kontaktuppgifter och annan viktig information.

Skolans händelsekalender uppdateras regelbundet, kom ihåg att kolla den! Läs också Wilma-meddelanden, via Wilma skickas all viktig information både från lärare, eftispersonal och rektorn.
Händelsekalendern

Vår skola deltar i Folhälsans forskningsprojekt Styrka, glädje och medkänsla och vi kommer att fokusera på positiv pedagogik genom fortbildning för lärarna och skolgångshandledarna samt övningar och lektioner med eleverna samt positivt samarbete med föräldrarna. Vi ser fram emot ett positivt skolår tillsammans!