Månadsinfo november 2019

Vi har valt att lyfta fram det svenska språket extra mycket under den första veckan i november då Svenska dagen infaller den 6.11. Eleverna reflekterar över sin språkliga identitet. Varför går jag i svensk skola? Den frågan får ni förhoppningsvis diskutera också där hemma 😊

Svenska veckan kulminerar naturligtvis i festen som ordnas av Hem och skola i S:t Karins fredagen den 8.11 kl. 18-21 i S:t Karins kyrka.

Den 12.11 får eleverna i åk 2, 4 och 6 delta i skridskoevenemanget Ice Skating Tour under skoldagen. På kvällen är hela familjen välkommen till ishallen.

Den 15.11 får eleverna i åk 1-2 gå på en svenskspråkig dockteaterföreställning i Kaarinatalo. Stadens kulturstig bjuder på detta.

Den 20.11 är det föräldrakaffe på eftis kl. 14-16.30. Då kan föräldrarna stanna på en kopp kaffe och diskutera med eftispersonalen och ge feedback på verksamheten.

Viktiga datum i december: (föräldrar är också hjärtligt välkomna)

  • 13.12 Luciaprogram kl. 8.30 i kyrkan
  • 17.12 Julfest åk 1-3 kl. 18.00 i Kaarinasali
  • 18.12 Julfest åk 4-6 kl. 18.00 i Kaarinasali
  • 21.12 Skoldag kl. 9-11. Julkyrka kl. 9.15.

Månadsinfo oktober 2019

På måndagen 7.10 börjar arbetena med att installera modulerna i den nya G-baracken. En stor lyftkran kommer att finnas på parkeringsplatsen och cykelparkeringen flyttar närmare F-baracken. Extra försiktighet behövs, mera info har skickats på Wilma.

Till Spelkunskapskvällen kom flera intresserade föräldrar och Annukka Såltin från EHYT rf hade en intressant och aktuell föreläsning. Deltagarna fick också utbyta erfarenheter med varandra.

Den 11.10 får eleverna delta i dansverkstäder inom ramen för Kulturstigen i S:t Karins. Den 25.10 får åk 1-2 gå på konsert med Hoppelina och apan Anders. Den 28.10 får hela skolan ta del av konserten Highway Stars som ordnas av stadens kultursektor.

Lärsamtalsveckan är vecka 44 och då önskar vi föräldrarna och barnen välkomna till skolan för att diskutera elevens arbete, lärande, uppförande och trivsel.

Den 17-18.10 är det höstlov. Utbildningsstyrelsen har utlyst höstlovet till Läslov då familjerna uppmuntras till att läsa tillsammans. Läslovets tema är resor, som ju är det bästa tillfället att läsa. En resa in i bkens värld är också ett mer jämlikt och ekologiskt alternativ till våra andra, traditionella sätt att resa.

Hem och skola-dagen

I S:t Karins hade vi i år Hem och skola-dagen på en lördag för att ge så många föräldrar som möjligt tillfälle att följa med sitt barns skoldag. Under förmiddagen delade rektorn ut skolans t-skjortor och huppare till de som beställt och samtidigt kunde föräldrarna stanna på en liten pratstund. Fyrornas föräldrar ordnade med café med godsaker både för stora och små 😊☕️🥧🍩

Ettorna räknade både i matteboken och på lärplattan med föräldrarna.

Tvåorna hade en matte-Kahoot tillsammans med föräldrarna.

Åk 3-4 spelade multiplikationsspel. Tanken var att fyrorna skulle hjälpa treorna med räknandet, men det visade sig att också eleverna i åk 3 är duktiga räknare!

Ettorna och femmorna diskuterade bilder som de valt. Varför har de valt bilden? Bilder som passar in på dem, deras hobbyn, vad de tycker om etc.

Skolan i rörelse blev det minsann i rinken då några elever från åk 4 drog igång med ett ordentligt jumppaprogram 😊

Som sista programpunkt för dagen fick eleverna och föräldrarna tillsammans spela olika brädspel och kortspel.

Svenska förskolan i S:t Karins

De svenskspråkiga förskolebarnen är uppdelade i tre grupper: Grupperna Hipp och Hopp är i A-baracken på skolgården och gruppen Svanarna är för tillfället inhysta i Kotimäen päiväkoti.

På fredagar tar rektorn med sig en högläsningsbok och besöker förskolegrupperna i tur och ordning. På det sättet får förskolebarnen ett ansikte på ”rektor Maria” och de har en bekant och trygg vuxen som de känner igen då de börjar skolan. Det här har pågått redan i flera år, och vi har i skolan märkt att det har en stor betydelse med tanke på skolstarten 😊

Svanarna har sina utrymmen i daghemmets gymnastiksal/allaktivitetsrum och där finns en rolig klättervägg! Efter högläsningen klättrade barnen längs väggen till handtvätt och lunch 👍