Månadsinfo oktober 2019

På måndagen 7.10 börjar arbetena med att installera modulerna i den nya G-baracken. En stor lyftkran kommer att finnas på parkeringsplatsen och cykelparkeringen flyttar närmare F-baracken. Extra försiktighet behövs, mera info har skickats på Wilma.

Till Spelkunskapskvällen kom flera intresserade föräldrar och Annukka Såltin från EHYT rf hade en intressant och aktuell föreläsning. Deltagarna fick också utbyta erfarenheter med varandra.

Den 11.10 får eleverna delta i dansverkstäder inom ramen för Kulturstigen i S:t Karins. Den 25.10 får åk 1-2 gå på konsert med Hoppelina och apan Anders. Den 28.10 får hela skolan ta del av konserten Highway Stars som ordnas av stadens kultursektor.

Lärsamtalsveckan är vecka 44 och då önskar vi föräldrarna och barnen välkomna till skolan för att diskutera elevens arbete, lärande, uppförande och trivsel.

Den 17-18.10 är det höstlov. Utbildningsstyrelsen har utlyst höstlovet till Läslov då familjerna uppmuntras till att läsa tillsammans. Läslovets tema är resor, som ju är det bästa tillfället att läsa. En resa in i bkens värld är också ett mer jämlikt och ekologiskt alternativ till våra andra, traditionella sätt att resa.

Hem och skola-dagen

I S:t Karins hade vi i år Hem och skola-dagen på en lördag för att ge så många föräldrar som möjligt tillfälle att följa med sitt barns skoldag. Under förmiddagen delade rektorn ut skolans t-skjortor och huppare till de som beställt och samtidigt kunde föräldrarna stanna på en liten pratstund. Fyrornas föräldrar ordnade med café med godsaker både för stora och små 😊☕️🥧🍩

Ettorna räknade både i matteboken och på lärplattan med föräldrarna.

Tvåorna hade en matte-Kahoot tillsammans med föräldrarna.

Åk 3-4 spelade multiplikationsspel. Tanken var att fyrorna skulle hjälpa treorna med räknandet, men det visade sig att också eleverna i åk 3 är duktiga räknare!

Ettorna och femmorna diskuterade bilder som de valt. Varför har de valt bilden? Bilder som passar in på dem, deras hobbyn, vad de tycker om etc.

Skolan i rörelse blev det minsann i rinken då några elever från åk 4 drog igång med ett ordentligt jumppaprogram 😊

Som sista programpunkt för dagen fick eleverna och föräldrarna tillsammans spela olika brädspel och kortspel.

Svenska förskolan i S:t Karins

De svenskspråkiga förskolebarnen är uppdelade i tre grupper: Grupperna Hipp och Hopp är i A-baracken på skolgården och gruppen Svanarna är för tillfället inhysta i Kotimäen päiväkoti.

På fredagar tar rektorn med sig en högläsningsbok och besöker förskolegrupperna i tur och ordning. På det sättet får förskolebarnen ett ansikte på ”rektor Maria” och de har en bekant och trygg vuxen som de känner igen då de börjar skolan. Det här har pågått redan i flera år, och vi har i skolan märkt att det har en stor betydelse med tanke på skolstarten 😊

Svanarna har sina utrymmen i daghemmets gymnastiksal/allaktivitetsrum och där finns en rolig klättervägg! Efter högläsningen klättrade barnen längs väggen till handtvätt och lunch 👍

Konstnärsintervjuer

Vårt nya fina skolhus kommer att prydas av konst i olika former, både inne och ute. Skolprojektet har beviljats sk. ”Prosenttitaide” vilket betyder att 1% av den totala budgeten reserveras för konst.

Idag har några elever från både Hovirinnan koulu och S:t Karins svenska skola deltagit i intervjuer av flera konstnärer. Ella, Hilla, Hugo och Oona ställde frågor som fyrorna i båda skolorna hade funderat ut och eleverna hade kloka kommentarer angående konstnärernas idéer. Det här blir spännande!

Månadsinfo september 2019

På skolgården är rivningsarbetena av det gamla skolhuset och byggarbeten för den nya G-baracken i full gång. Skolgården har tillfälligt blivit ännu mindre pga rivningsarbetena, matbilen kör till A och B-baracken via Hoviherrankatu, taxibilarna stannar för tillfället i ändan av Päiväläisenkatu och vi vill fortfarande inte ha privatbilar till Päiväläisenkatu på morgonen. 😊

På onsdag kväll, den 4 september är det föräldramöte för de flesta klasser. Välkomna!

Den 10 september har vi gemensam friidrottsdag med Hovirinnan koulu. Skoldag kl. 8-13 för alla.

Den 18 september presenteras planerna för det nya skolhuset i Kaarinasali kl. 18.00 för den som är intresserad.

Åk 2 och 6 har vunnit en resa till Heureka och åker på spännande vänelevsäventyr den 20 september.

Femmorna får vara Naturskolan-fadderklass detta läsår och har sin första uteskoldag den 20 september. Femmorna är på lägerskola den 25-27.9.

Lördagen den 28 september firar alla skolor i S:t Karins Hem och skola-dagen.