Treornas kantelefilmer

Treorna har bekantat sig lite mera med Finlands nationalinstrument kantele och gjort egna presentationer i iMovie. En del av filmerna finns upplagda på skolans YouTube-kanal som man hittar med sökordet st karins svenska skola. Filmen skulle innehålla egna bilder av en femsträngad kantele, lovliga bilder från nätet (cc search), bildtexter med fakta om kantelen, en video där eleven spelar Kalevalamelodin Runosång och sist men inte minst inspelning av egen improviserad kantelemusik som bakgrundsmusik 😊

Eleverna var mycket nöjda med sina filmer och de flesta tyckte att det roligaste var att improvisera och spela in egen musik. Musikläraren är imponerad över slutresultatet 👍 Här är några av filmerna, det finns många fler!

Fridas kantelefilm

Oskars kantelefilm

Melissas kantelefilm

Ellas kantelefilm

Naturskoldag åk 5

8.3 fick årskurs 5 ta del av sin tredje naturskoldag med naturskolläraren Emilia Nordling från Åbolands naturskola. Naturskoldagens tema var energi. Med hjälp av kreativa och roliga spel och lekar lärde eleverna sig om sol, vind och vatten som blir till energi genom växternas fotosyntes och i kraftverk. Vi bekantade oss också med kemiska beteckningar som är relevanta för fotosyntesen. Eleverna lärde sig bland annat att människor och djur behöver energi för att växa, röra sig och hålla värmen. Energi används också för fordon, fabriker och olika funktioner hemma. Det finns många olika former av energi och den kan inte försvinna utan omvandlas från en form till en annan. Dagen var trevlig och lärorik! 🙂

Åk 6 i Företagsbyn

Vi har haft en spännande och lärorik dag i företagsbyn. Det är nog omöjligt att berätta precis vad vi har fått vara med om. Det är sällan en skoldag går så här fort! Alla elever har haft ett eget yrke under dagen som de fått lön för (och betalat skatt…). Lönen har de sedan satt sprätt på hos de övriga företagen. Nedan några glimtar från vår dag!

Presentationen av Jonas och Fredriks nya arbetsrum

Lowells representanter slipar sitt försäljningssnack
Synkontroll hos Terveystalo
Martelas anställda har möte
Turku energias nätverksmontör på jobb
Skogsmaskinsentreprenören fäller stockar på beställning

Månadsinfo mars 2019

Läsmånaden är här! Traditionellt satsar vi extra mycket på läsning i mars. Vi har lästimmar då hela skolan läser, eleverna jobbar mångsidigt med olika uppgifter kring läsning och bokför sina lästa böcker i Läsväskan.

Läskalaset i Kaarinatalo och Läsnatten i barackerna avslutar vår läsmånad den 29.3 😊