Programmering och laborationer i åk 5 & 6.

I förra veckan startade vi upp ett samarbete med programering och laborationer i åk 5 & 6. Eleverna har uppskattat att få arbeta över klassgränserna.

I ena klassen skapas det olika varelser som programmeras.

img_0788
Kodning av Quirkbot på gång
img_0789
Kodningen går inte alltid som på Strömsö. Det är en hel del problem med datorerna i kodningsskedet.

 

 

img_0790
Eleverna började med en ”blinking-star”
img_0786
Spännande skapelser blir det.

I den andra görs det laborationer och skrivs forskningsrapporter.

img_0757
Det gäller att läsa anvisningarna noga.
img_0784
Mycket att hålla reda på i experimentlådan.
img_0759
Hypotesen ska skrivas ner.
img_0780
Efter hypotesen kan laborerandet börja.