Boksortering

Fr.o.m. nästa höst kommer vi att ha nya bokhyllor i aulan och idag inleddes arbetet med att sortera böckerna. Bibliotekarie Katarina Grönqvist bidrog idag med sin expertis och gjorde tillsammans med eleverna ett fantastiskt arbete med boksorteringen. Förutom att skilja fakta böcker från skönlitterära böcker så grupperades också de skönlitterära böckerna in i ändamålsenliga grupper.