Personalpresentation 2021

Personalen är rekordstor detta år som skolan fyller 10 år 😊

Personalen i SKS 2021-2022

Rektor Maria och skolsekreterare Karoliina jobbar i F-baracken precis som förut.

Maria och Karoliina

Gabriella är skolkurator och Ronja är skolpsykolog. Rosanne är skolhälsovårdare. Vi jobbar också i F-baracken.

Gabriella och Ronja
Rosanne

Det är vi som jobbar med ettorna i G-barackens nedre våning:

 • Maria S-L och Nicolina (klasslärare)
 • Aino (specialklasslärare)
 • Emma (speciallärare)
 • Lizzy och Lilja (skolgångshandledare)
Lizzy, Maria S-L, Lilja, Nicolina, Emma, Aino

Det är vi som jobbar med tvåorna i G-barackens nedre våning:

 • Carolin och Josephine (klasslärare)
 • Aino (specialklasslärare)
 • Emma (speciallärare)
 • Erica, Ida och Nina (skolgångshandledare)
Josephine, Erica, Nina, Ida, Emma, Carolin, Aino

Det är vi som jobbar med treorna i E-baracken:

 • Lina och Heidi (klasslärare)
 • Idun (specialklasslärare)
 • Emma (speciallärare)
 • Felice och Janika (skolgångshandledare)
Janika, Idun, Felice, Emma (bakre raden), Lina och Heidi (främre raden)

Det är vi som jobbar med fyrorna i E-baracken:

 • Essi (klasslärare)
 • Idun (specialklasslärare)
 • Annemari (speciallärare)
 • Ville och Nina (skolgångshandledare)
Nina, Ville, Essi, Idun, Annemari

Det är vi som jobbar med femmorna och sexorna i G-barackens övre våning:

 • Soffi och Alexander (klasslärare åk 5)
 • Fredrik och Eva-Maria (klasslärare åk 6)
 • Annemari (speciallärare)
 • Minna och Timo (skolgångshandledare)
Minna, Soffi, Fredrik, Eva-Maria, Annemari (bakre raden), Alexander och Timo (främre raden)