PopUp med Martela

På onsdagen var det dags för elever, personal och övriga intresserade att ta del av möbelplanerna till det nya skolhuset. Vi fick testa några stolar och bord och se på ritningarna. Då PopUp-dagen var slut var det fullt med kommentarer och lappar på de stora planscherna. Eleverna förundrades över att det faktiskt bara är några månader kvar till flytten 😊

Klass 5 AB rör sig i skogen

Idag har femmorna fått utforska närskogen tillsammans med Emilia och Jonas från Åbolands naturskola.

Skogen är viktig!

Vi fick ta reda på vilka växter som fanns i olika skogstyper: torr moskog, frisk moskog, lundmark och hällmark.

Kartering av torr moskog.
På bergsklacken växer inte likadana arter som i lunden.
Mellanmål
Allemansrätten! Kan vi den?

Konstuppgift i mindre grupper! Kreativiteten flödar!

En härlig dag i friska luften!

Konstverkstad i Hovirinta

Idag fick eleverna från 4A och 3-4D delta i en konstverkstad där eleverna fick som uppgift att framställa konstverk av stora stenar genom att använda sin fantasi. Arbetet började med att eleverna fick fundera ut hurdana egenskaper och karaktärsdrag stenarna kan ha. De upplevde bl.a. att stenarna är lugna och snälla, men också lite busiga. Efter det fick de namnge sin sten och rita hurdana detaljer de ville formge sin sten med. Många stenar fick stora lyssnande öron samt tassar, ögon och en svans. Delarna formades med hjälp av lera.

Eleverna planerar sin stenfigur.
Eleverna var koncentrerade på sin uppgift.


Dessa stenar, som eleverna idag fått arbeta med, kommer att flyttas till den nya skolgården efter att det nya skolhuset tagits i bruk. Detaljerna som eleverna tillverkade av lera kommer att vid ett senare skede bli framställda och monterade på stenarna. Vi hade en inspirerande och lärorik förmiddag!

Detaljerna formades av lera.

Konstprojekt

Idag har åk 3 fått njuta av det vackra vädret i Katrinedal. Åk 3 & 4 har fått den unika möjligheten att tillsammans med Erika Kallasmaa och Ritva Kovalainen skapa konst som ska pryda det nya skolhuset.

Eleverna fick fotografera, bli fotograferade, skapa i lera och naturmaterial. Dessutom hade en del turen att komma så nära ekorrarna att de åt ur handen.

Det blev en skön dag i skogen!

Månadsinfo september 2021

Hösten har kommit igång fint med 214 elever i skolan 😊 Vardagen rullar på i barackerna medan vi ser hur det nya skolhuset blir allt mera färdigt.

Ingången mot söder
Ingången mot väster

I september håller vi föräldramöten (på distans). Vi har skolfotografering den 16-17.9 och simundervisningen börjar i mitten av september för en del klasser, mera info kommer på Wilma.

Den 22.9 ordnas ett Pop-Up tillfälle i Kaarinatalo då skolornas elever, föräldrar och personal har möjlighet att se och kommentera de slutliga planerna för skolhusmöblerna.

Den 1.10.2021 har det gått exakt 10 år sedan vi hade invigningsfest för den nygrundade S:t Karins svenska skola. Det måste vi fira såklart 🥳 På grund av coronaläget blir firandet under skoldagen med elever och personal men vi har ett gott samarbete med Hem och skola i S:t Karins 🧁

I skolan försöker vi arbeta för ett ökat välbefinnande bland elever och skolpersonal. Vi har bland annat Må Bra-lektioner, ökad rastövervakning och ledda rastlekar.

Vi vill också tipsa om möjligheten att delta i en föräldrakväll med Åse Fagerlund med temat Välbefinnande och värderingar i föräldraskapet måndagen den 13 september kl. 18-19.30.
Vad är viktigt för dig som förälder? Vad vill du stå för i ditt föräldraskap? Hur vill du hantera konflikter med ditt barn? Hur vill du bemöta ditt barn då hen har något viktigt att berätta för dig?

Fokus Må bra-föreläsning 13.9