Personalpresentation 2018

Det är vi som undervisar, handleder, fostrar och samarbetar med eleverna i S:t Karins svenska skola läsåret 2018-2019!

I årskurs 1 jobbar Anne som speciallärare, Heidi som klasslärare och Mia som skolgångshandledare.

I årskurs 2 jobbar Theo och Micki som skolgångshandledare, Ronja som speciallärare, Alexandra och Eva-Maria som klasslärare.

I årskurs 3 jobbar Lina som klasslärare, Jonas som skolgångshandledare, Janni som klasslärare och Ronja som speciallärare.

I årskurs 4 jobbar Lizzy som skolgångshandledare, Lotta som speciallärare, Soffi och Nicolina som klasslärare.

I årskurs 5 jobbar Emma som klasslärare och Lotta som speciallärare.

I årskurs 6 jobbar Emil som skolgångshandledare, Lotta som speciallärare, Jonas som klasslärare, Nina som skolgångshandledare och Fredrik som klasslärare.

Karoliina är skolsekreterare. Maria jobbar som rektor, musiklärare i åk 1-3 och slöjdlärare i åk 6.

Kirsi är skolpsykolog och Rosanne är skolhälsovårdare.

Mira är skolkurator.