Konstnärsintervjuer

Vårt nya fina skolhus kommer att prydas av konst i olika former, både inne och ute. Skolprojektet har beviljats sk. ”Prosenttitaide” vilket betyder att 1% av den totala budgeten reserveras för konst.

Idag har några elever från både Hovirinnan koulu och S:t Karins svenska skola deltagit i intervjuer av flera konstnärer. Ella, Hilla, Hugo och Oona ställde frågor som fyrorna i båda skolorna hade funderat ut och eleverna hade kloka kommentarer angående konstnärernas idéer. Det här blir spännande!

Månadsinfo september 2019

På skolgården är rivningsarbetena av det gamla skolhuset och byggarbeten för den nya G-baracken i full gång. Skolgården har tillfälligt blivit ännu mindre pga rivningsarbetena, matbilen kör till A och B-baracken via Hoviherrankatu, taxibilarna stannar för tillfället i ändan av Päiväläisenkatu och vi vill fortfarande inte ha privatbilar till Päiväläisenkatu på morgonen. 😊

På onsdag kväll, den 4 september är det föräldramöte för de flesta klasser. Välkomna!

Den 10 september har vi gemensam friidrottsdag med Hovirinnan koulu. Skoldag kl. 8-13 för alla.

Den 18 september presenteras planerna för det nya skolhuset i Kaarinasali kl. 18.00 för den som är intresserad.

Åk 2 och 6 har vunnit en resa till Heureka och åker på spännande vänelevsäventyr den 20 september.

Femmorna får vara Naturskolan-fadderklass detta läsår och har sin första uteskoldag den 20 september. Femmorna är på lägerskola den 25-27.9.

Lördagen den 28 september firar alla skolor i S:t Karins Hem och skola-dagen.