Skolfreden 2020

Idag har vi liksom alla andra skolor i Finland utlyst skolfreden. Några elever från förra årets elevministerium och årets handledande lärare Aino läste upp texten och det blev en video som vi kunde visa i klasserna.

Temat för skolfreden 2020 är jämlikhet. Det ska vi försöka komma ihåg hela skolåret.

Ha ett roligt och kamratligt skolår, hand i hand! 😄