PopUp med Martela

På onsdagen var det dags för elever, personal och övriga intresserade att ta del av möbelplanerna till det nya skolhuset. Vi fick testa några stolar och bord och se på ritningarna. Då PopUp-dagen var slut var det fullt med kommentarer och lappar på de stora planscherna. Eleverna förundrades över att det faktiskt bara är några månader kvar till flytten 😊