Ett projekt om hållbar utveckling

Hej! Det här är ett blogginlägg skrivet av Julian Leino, Jolie Liinamaa, Adam Koivisto och Jens Nyström. Vi håller på med ett projekt som handlar om hållbar utveckling. Hållbar utveckling hör till agenda 2030. I agenda 2030 finns det 17 mål att uppnå, målen är: ingen fattigdom, ingen hunger, hälsa och väl befinnande, god utbildning för alla, jämställdhet, rent vatten och sanitet, billig och ren energi, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar industri, innovationer och infrastruktur, minskad ojämlikhet, hållbara städer och samhällen, hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimat förändringen, livet i haven, livet på land, fred rättvisa och god förvaltning samt globalt partnerskap för hållbar utveckling. 

A644C29A-8136-4CC5-B288-FFFF121E4688

50E11A46-A356-4DDA-B321-7760F58A41D7

Vi i årskurs 3 tycker att en hållbar framtid är viktig för att världen ska bli en bättre plats. Lärarna har sagt att också kommande generationer ska ha möjlighet att uppleva allt vi har i dag,  till exempel den vackra naturen. Lärarna tycker också att det är viktigt att alla vet vad de kan göra och på vilket sätt de kan påverka så att vi får en hållbar framtid. 

Det finns mycket vad människorna kan göra. Vi sparar naturen med att åka mer buss och cykel och sortera skräp och inte slösa vatten i onödan. För att öka jämställdhet ska både pojkar och flickor få lika mycket lön för samma jobb och behandla alla lika. För att hjälpa hunger kan vi donera pengar till t.ex. Unicef och Röda korset. 

Enligt läroplanen ska årskurs 3 göra ett påverkningsprojekt. Vi valde att påverka i kampen mot globala problem. För att öka jämställdhet så har vi tagit alla med i leken för att alla ska få ha vänner. Vi har inte haft lamporna på i onödan och inte slösat vatten.

I åk 3 var vi uppdelade i tre grupper. En grupp gjorde affischer till barackdörrarna, Till varje barackingång har vi gjort en affisch för att om vi skulle ha satt på varje klassdörr så skulle vi ha slösat på papper. Grupp nummer två gjorde en reklamfilm till youtube och tredje gruppen skrev det här blogginlägget.

3F97B263-C291-4333-BBFA-397159D56124

Här kan ni se vår film om hållbar utveckling.

Lärorika lässtunder

Tack vare Sundells stiftelsens bokstipendium har alla elever i skolan fått möjlighet att beställa en valfri bok till skolbiblioteket.

fb8819ae-d22a-4df2-af9e-e155b8dc95b8

Eleverna i årskurs 3 tycker att det var både spännande och roligt att få välja helt nya böcker. De berättar också att det är bra med nya och fräscha böcker. Eleverna anser även att det är bra då de fått möjlighet att beställa böcker som de inte ännu läst eller inte hittat på stadsbiblioteket.

Eleverna i årskurs 3 förstår att det är viktigt att läsa och att det nu är behändigt att ta en bok och slå sig ner för att läsa en stund. Böckerna som eleverna har valt verkar spännande och intressanta. De känner sig även mer motiverade att läsa då de själv valt böckerna.

Lärorika lässrunder önskar årskurs 3!

 

Konstprojektet i åk 6

Åk 6 fick i början av september bekanta sig med en del berömda konstnärer och deras verk. Allt från 1400-talets Botticelli, ”Venus födelse” till 1900-talets bisarra verk av Salvador Dali. Vi gick igenom 11 verk, bl.a. ”nattvarden” av da Vinci, ”kyssen” av Klimt, ”Skriet” av Munch och van Goghs ”stjärnenatt”.

Uppgiften var att välja ett verk och att avbilda det med antingen vattenfärger, färgpennor eller kritor och bekanta sig med konstnären i fråga. Det blev många veckors hårt arbete, en del frustration och några misslyckande blandat med upptäcker om materialens för och nackdelar och skaparglädje. Resultaten blev över förväntningarna och alla kunde bidra med ett konstverk till vernissagen. Till vernissage kom skolans personal och årskurs fem. Femmorna var imponerade av verken och blev inspirerade att ordna en egen vernissage.

D9A32D3D-71AF-4780-99BF-0BE9E419303F

 

Kamratbedömning blev fylld med komplimanger.

3B813D5E-259A-4514-AA6C-43190C4254FF

Konstveckorna avslutades med ett besök till Åbo konstmuseum. Vi tog del av en guidad rundtur där vi bekantade oss med Axel Haartman, Ali Munsterhjelm och Santeri Salokivi.

DC2E0530-DB83-4EF0-AC58-A00C298A30CE

 

 

Trafiksäkerhetsveckan

Denna vecka har hela skolan fått ta del av den nationella trafiksäkerhetsveckan och jobbat med temat säkert till fots och med cykel.

E5EEBA20-DE9F-46BB-B167-C36C5E955368

Vi i årskurs 3 har jobbat mångsidigt med olika uppgifter både inne i klassen och ute på gården. I början av veckan förberedde vi oss inför vårt teoriprov, som vi hade på onsdag. Teoriprovet krävde kännedom om trafikmärken och trafikregler. Cykelkörprovet ägde rum på torsdag. För att bli godkänd behövde man noggrant lyssna på instruktioner och cykla igenom en bana som innehöll olika utmanande uppgifter.

6561FD40-581E-4AD8-9F1B-8B51A689B2D9

A2C7ADF0-7C36-483E-BC37-6663E439EF91

I samband med cykelbanan hade vi ytterligare tre stationer som bidrog till bättre trafikkunskaper. På en station fick vi besikta vår egen eller kompisens cykel, en bra påminnelse för oss alla att göra det ibland. På följande station fick vi färglägga trafikmärken. Den sista stationen handlade om varför det är så viktigt att använda hjälm. Där skulle vi konstruera egna hjälmar av olika material för att skydda ägget som symboliserade huvudet.

5485970B-AEE0-4D66-B1F8-740827C934FF

3BCEC22A-4F70-4AD3-A38B-F28DC3EE7FC5

Dessutom fick vi designa cykelhjälmar enligt egen smak. Efter att vi hade lärt oss många nya trafikmärken planerade vi egna varningsskyltar för skolan. Skyltarna varnar bland annat för snälla lärare, hög volym, för postbilen (som kör maten till oss), för busiga barn och ivriga barn.

5C4DBB37-EF07-4142-ADF7-158EA6EADDD3

FD206FED-D704-4FB1-8F2E-0AD8C2D7F6E6

I slöjd har vi sytt egna kattreflex med inspiration från läseboken Kattligan.

C5AA60BB-F810-4603-A8E9-DC2DA9A341E1

6D2B6541-51D3-4B72-AC74-93733E100CFD

Var försiktig i trafiken hälsar åk 3!