Ettornas och fyrornas vänelevsträff

Ettornas och fyrornas vänelevsverksamhet har börjat! Eleverna träffades redan förra veckan för en högläsningsstund tillsammans. Många elever tyckte att det var extra roligt att träffas eftersom eleverna inte på länge har fått träffa varandra över årskursgränserna. Ettornas och fyrornas samarbete började redan då ettorna gick i förskolan. 

Ettorna tycker att allt är roligt med väneleverna.
Eleverna fick tillsammans välja en bok och sedan fick fyrorna läsa högt för ettorna. 
Det är roligt att se på bilder!
En etta: ”Läs nu! Snälla läs!”

Konstverkstad i Hovirinta

Idag fick eleverna från 4A och 3-4D delta i en konstverkstad där eleverna fick som uppgift att framställa konstverk av stora stenar genom att använda sin fantasi. Arbetet började med att eleverna fick fundera ut hurdana egenskaper och karaktärsdrag stenarna kan ha. De upplevde bl.a. att stenarna är lugna och snälla, men också lite busiga. Efter det fick de namnge sin sten och rita hurdana detaljer de ville formge sin sten med. Många stenar fick stora lyssnande öron samt tassar, ögon och en svans. Delarna formades med hjälp av lera.

Eleverna planerar sin stenfigur.
Eleverna var koncentrerade på sin uppgift.


Dessa stenar, som eleverna idag fått arbeta med, kommer att flyttas till den nya skolgården efter att det nya skolhuset tagits i bruk. Detaljerna som eleverna tillverkade av lera kommer att vid ett senare skede bli framställda och monterade på stenarna. Vi hade en inspirerande och lärorik förmiddag!

Detaljerna formades av lera.

Team Rynkeby God Morgon Skolloppet 2021

Skolveckan avslutades igår med att alla elever och en del av lärarna drog på sig löparskorna för att samla in pengar till barncancerforskning genom att motionera och springa. Hela skolan deltog i Team Rynkeby – God Morgon skolloppet som är Nordens största välgörenhetslopp för barn och som arrangeras av Team Rynkeby Fonden. Vi fick besök av två cyklister från Team Rynkeby – God Morgon laget i Åbo. Laget cyklar tillsammans som en del av ett stort internationellt välgörenhetsprojekt och igår fick eleverna en möjlighet att träffa dessa cyklister och beundra deras fina cyklar med utrustning. I år deltar 112 skolor och daghem i Finland i skolloppet och 30300 elever springer. Innan loppet hade eleverna möjlighet att ingå ett mikrosponsoravtal med familjer, vänner och lokala företag för att samla in ett mindre belopp för varje varv eller kilometer som de springer. Här följer fyrornas beskrivning av detta lyckade välgörenhetslopp: 

”I dag var vi och sprang Team Rynkeby Skolloppet. Vi började med att gå till Keskuri. Sedan berättade Team Rynkeby cyklisterna om att de inte det här året cyklar till Paris. Men att de cyklar till Levi. De berättade också att 2400 cyklister från 8 länder är med i att cykla i deras hemländer. Vi samlade in pengar till cancerforskning. Alla kunde ha en sponsor som gav en viss summa av pengar för varje varv. Men sponsoreringen var helt frivillig. Viktigaste var att alla sprang. Vissa klasser löpte 1km och vissa klasser 400m. Vi fick ett armband och av varje runda fick vi ett streck på armbandet.” (Alicia, Ella S., Sofie från 4A)

Ett stort tack till alla elever för er viktiga insats! 
#trgmturku #fördesmå #pientenpuolesta #drömmarnasmotionsdag

Åk 4 gör fabler åt åk 1

Under de senaste veckorna har eleverna i åk 4 bekantat sig med kända fabler och skrivit sina alldeles egna. 

Här följer Fridas och Ericas presentation av vårt projekt:

Fabel är en kort berättelse som handlar om djur som beter sig som människor alla fabler har en sensmoral. Sensmoral är berättelsens lärdom. 

Här är ett exempel på fabler. ”Myran och björnen” av Alva Dahlbacka.

Det var en gång en myra. Han gick omkring för att hitta någon han kunde tävla med. För myran älskade nämligen att tävla fast han nästan aldrig vann. Han hittade till sist en björn som gick omkring i skogen. Han gick fram till björnen och sa ”Hej, skulle du vilja tävla med mig?”. Björnen svarade: ”Skulle jag tävla med dig? Du som är så liten, visst kan jag utmana dig”.

I den här sagan är lärdomen att fast man är liten, är man inte svag. Den här sagan är inte ännu slut. Ettorna får läsa hela texten om de vill.

Vi har jobbat aktivt med Idun och Essi och Tommy i olika grupper.

Vi hoppas att ettorna lär sig att vara snälla mot varandra och respekterar andra.


Vi i årskurs 4 önskar att våra fabler förgyller ettornas läsmåndad!